Aktualizacje Nawigacji

WŁAŚCIWA DROGA KAŻDEGO DNIA !

 

Z przyjemnością informujemy, że posiadamy program aktualizacji map Mapcare dla oryginalnych systemów nawigacji w samochodach Hyundai.

 

MapCare dla samochodów sprzedanych od 1 stycznia 2015 roku:

- Obejmuje sześć bezpłatnych aktualizacji map dla klienta przez 7 lat użytkowania pojazdu

- Obejmuje aktualizację całej Europy (ponad 40 krajów)

- Aktualizację map wykonuje pracownik autoryzowanej stacji Hyundai

 

MapCare Retrofit dla samochodów sprzedanych przed 1 stycznia 2015 roku:

- Obejmuje wszystkie pojazdy z systemem nawigacji LG (wprowadzonym w 2010 roku)

- Obejmuje 4 aktualizacje map przez 5 lat trwania programu

- Cena detaliczna czterech aktualizacji to koszt tylko 650 zł. brutto

- Aktualizację map wykonuje pracownik autoryzowanej stacji Hyundai